top of page

Elevprofil Brønshøj

Billede af Anna Samoylova

Alle elever er på skolen af en årsag; nemlig at de endnu ikke er klar til den ordinære folkeskole – selvom det er dét, de fleste helst vil. Eleverne har mangeartede udfordringer. De fleste er udredt i psykiatrien med flere forskellige vanskeligheder. Samlet set er de alle børn og unge, der for en periode har behov for hjælp og støtte. En støtte der skal hjælpe dem med at komme tilbage i de mindre indgribende tilbud, som f.eks. folkeskolen, den kommunale specialskole eller videre i en ungdomsuddannelse. 

Fælles for vores elever er, at de har behov et overskueligt, roligt og trygt miljø, og det finder de på Pilelygaard København. Når man, som børnene, ofte føler sig mødt med afvisninger og eksklusion fra tidligere institutioner, er det afgørende, at børnene på Pilelygaard København netop mærker et miljø, hvor rummelighed, anerkendelse, forståelse og respekt for hinanden er et omdrejningspunkt i hverdagen.


Når børn og unge kommer til Pilelygaard, er de ofte stressede og utrygge. Men det overskuelige, rummelige og understøttende miljø har en positive effekt. Stressniveauet falder hos børnene, og de bliver trygge. Det skaber et klarere billede af, hvad de grundlæggende vanskeligheder består af, og så kan vi bedre tilrettelægge en plan for, hvordan vi hjælper børnene, så de kan komme tilbage normalområdet igen. De konkrete vanskeligheder

Eksemplerne på, hvad børn og unge på Pilelygaard er udredt med af vanskeligheder er mange og kombinationerne af vanskeligheder det samme men f.eks. kan eleverne have opmærksomhedsvanskeligheder som ADHD eller ADD. 

Eleverne kan have autisme eller tilknytningsforstyrrelser, de kan have personlighedsforstyrrelser eller skizofreni og psykoser.

Følgevanskeligheder kan være affektive som depression, men ofte ses også repræsentationer af angst eller selvskade.

På Pilelygaard har vi et trygt miljø, hvor hverdagen er præget af en rolig stemning og et inkluderende fællesskab – selvom nogle elever har haft udadreagerende adfærd i tidligere tilbud, er det yderst sjældent, at vi ser den type adfærd på Pilelygaard København


På Pilelygaard har vi en meget høj normering af psykologer, der benytter deres faglighed til at gøre indsatserne fra undervisere og pædagoger endnu skarpere. På den måde bliver alle fagligheder spiller tæt sammen om at hjælpe barnet, der står i centrum for alles indsats. 

Billede af Priscilla Du Preez
bottom of page