top of page

Elevprofil
Pilelygaard City

 

Billede af Hannah Busing

Målgruppen i Pilelygaard City er børn & unge mellem ca 11 til 18 år. Eleverne på skolen kan have en lang række forskellige vanskeligheder, men typisk vil autisme, angst, skolevægring eller andre sårbarheder være de primære vanskeligheder. 

 
Skolen henvender sig til elever, der visiteres til dagbehandling i kategori 1-2 eller på kategori 3 lignende vilkår, og skolens normering afstemmes i forhold til dette.
De primære aktiviteter vil foregå i grupper, men der er mulighed for et antal afskærmede pladser i små lokaler.
For elever med fysisk udadreagerende vanskeligheder vil afdelingen på Frederikssundsvej være mere oplagt - da målgruppen i København K primært henvender sig til det mere sårbare elevsegment. 

 
Hvis du vi høre mere om skolen, så kontakt os endelig - alt visitation foregår dog gennem sagsbehandler.   

Billede af Priscilla Du Preez
bottom of page