top of page

Tilgang &
behandling

Paintball.JPG

Undervisning

Pilelygaard har et højt ambitionsniveau i forhold til den faglige udvikling hos eleven. Vi følger de givne retningslinjer fra undervisningsministeriet og tilbyder fuldt skema. Skolen er bevidst om, at nogle af vores elever vil have meget indgribende problematikker, der vanskeliggør indlæringen. Med små klasser, en høj voksennormering og et meget støttende miljø i klassen differentierer Pilelygaard undervisningen og opviser ret gode resultater.

Undervisningen i grundfagene dansk, matematik og engelsk – samt fysik – tilbydes som almindelig klasseundervisning. Eleverne har egne arbejdsstationer og mulighed for fællesundervisning. Fag som natur/teknik, kristendom, historie mv. lægges ud til temaundervisning. Der tilbydes således undervisningsforløb med et overordnet tema, hvorunder der integreres forskellige fag. Disse tværfaglige forløb tilbydes ofte i mere alternative undervisningsformer. Der kan være tale om udflugter, foredrag, gruppearbejde, praktiske aktiviteter og andet.
Der skal fremhæves, at Pilelygaard følger undervisningsministeriets opfordring om stor vægt på integrationen af IT i undervisningen. Der benyttes Smart Boards i undervisningen og alle elever har deres egen computer.

Behandling

Pilelygaard er en heldagsskole, hvor eleverne kan være i skole i 9 timer om dagen. Konceptet muliggør en helt særlig intensiv behandlingsindsats, hvor interventionen fylder en stor del af elevens hverdag. Vi betragter arbejdet med diagnoserne som anvisende, i forhold til hvordan man udvikler og hæver elevens funktionsniveau. Vores samarbejde med psykiatrien er tæt, og vi interesserer os for de psykologiske metoder, der bærer en evidens i behandlingen af de forskellige problematikker. Derfor er vi overvejende kognitive i vores metodevalg, når der gælder den terapeutiske tilgang – men eklektiske og holistiske i vores tænkning vedrørende individet. Den behandlingsmæssige indsats fordeler sig som følger: ​ Individuel terapeutisk indsats: Psykologen har samtaleterapi med den enkelte elev. Mulighed for støttende samtaler eller egentlig forløb med et særligt sigte. ​ Miljøterapeutisk og relationel Indsats: En kontinuerlig terapeutisk tilgang til eleven gennem dagen med social guidning, støtte til at falde ind i strukturen, meningsfuldt samvær med voksne, rammesætning og udvikling gennem samtale med rollemodeller.

Faglig tilegnelse

Faglig tilegnelse: Et sigte på at eleven tilegner sig coping-strategier og får succesoplevelser i den faglige formidling. Særligt fokus på at eleven lærer at mestre færdigheder – både skolastiske og praktiske. Adfærdsprogrammer: Deltagelse i programmer der har til formål at udvikle forståelsen af social praksis. Vi benytter både evidensbaserede adfærdsregulerende programmer, som rammer bredt, og individuelt tilrettelagte programmer, som vi selv udvikler til mere specifikke indsatser. Familieindsats: Tilbud om psykoedukation, en høj grad af forældrekontakt, en vagttelefon og i visse tilfælde muligheder for særlig hjælp – hvis det kan være afgørende for elevens udvikling.

Samarbejdspartnere

Pilelygaard har stort fokus på at bruge lokalmiljøet og netværke med en række erhvervskontakter. Det er medvirkende til at sikre, at skolen bliver den bedst mulige foranstaltning, og vores elever introduceres til samfundet omkring dem. Følgende er vores samarbejdspartnere eksternt:


 • ADHD-klinikken Bispebjerg:

 • Psykiatrisk udredning og medicinkontrol

 • Psykiatrisk ambulatorium og konsulent:

 • Mulighed for medicinkontrol og justeringer.

 • Ressourcecenteret Holbæk:

 • PPR ydelser – tilsyn – visitation

 • U&U Holbæk:

 • Udannelsesvejledning

 • Skovvejens skole:

 • Eksamensafholder for Pilely Gård

 • Søgaarden:

 • Dagbehandlingsskole & STU

 • Brugsen Undløse

 • Gocard centeret Amager

 • Køge svømmeland

 • Moto Cross Svebølle

 • Rodahl stilladser

 • KP Multibyg

 • Rødovre Bowling

 • Fitness World

 • Collebelvedere: Gæstgiveri Italien

 • Kings College London: Forskning

 • Child Study Center, NYU: Forskning og Innovatio

bottom of page