top of page

Pilelygaard Undløse - tilbyder

gokard.JPG

Dagbehandling

Pilelygaard er et skole- og dagbehandlingstilbud. Det vil sige, at eleverne på Pilelygaard har vanskeligheder, der arbejdes med både specialpædagogisk og behandlingsmæssigt. Når vanskelighederne behandles via en individuel planlagt tilgang, sikrer vi, at børnene kommer i trivsel og bedring, således at de kommer tættere på tilbagevenden til mindre indgribende skoletilbud. 

På Pilelygaard har vi 15 års erfaring i behandling af en lang række problematikker. Vores kompetencer og erfaring er temmelig unik. Vi giver aldrig op på vores børn. Med flere psykologer ansat og en bred skare af speciallærere og pædagoger, er vi godt rustet til de fleste opgaver.

Familiearbejde

En tæt kontakt til familien er obligatorisk på Pilelygaard. Vi er især i starten meget opsøgende, fordi vi vil rapportere jævnligt og lære familien at kende. 
Vores psykolog tilbyder gerne forældre hjælp til forståelsen af barnets vanskeligheder og sikkerhedsstrategier, således vi kan arbejde sammen om at finde gode måder at tackle barnet på, som giver resultater både i hjemmet og i skolen. Særlige familieforløb kan også være en mulighed, hvis der eksempelvis er mange konflikter hjemme eller udfordringer uden for skoletid, der kræver gode fælles indsatser.

Aktiviteter

Pilelygaard tilbyder også en række aktiviteter i løbet af skoledagene. Det kan være ture med fagligt, sportsligt eller oplevelsesmæssige islæt. Skolen går meget op i, at der skal være et fællesskab, der skaber relationer og udvikler eleverne socialt. Derfor vil der hver dag være hyggelige, spændende og lærerige aktiviteter, der kan bidrage til, at vores elever både udvikler sig og trives på Pilelygaard.

Motion og Kost

Motion og kost fylder en betydelig del på Pilelygaard. Der er fokus på bevægelse og et aktivt liv. Vi er meget optaget af introducere sport og outdoor til vores elever, da et fysisk velbefindende er en hjørnesten i et godt liv. Vi serverer både morgenmad, frokost og eftermiddagssnack på skolen. Al frokost er et varmt måltid, som eleverne på skift er med til at lave. Der serveres sund mad og solid mad med masser af mulighed for at få grønt. Om morgenen er der ofte hjemmebagte boller og havregryn. Undervisning om kost og ernæring formidles løbende til alle elever.

Hjælp til skolevægring

Det kan være svært at komme i skole som barn, hvis man har haft en lang pause eller har haft nogen dårlige oplevelser. Nogen har ligefrem angst. Pilelygaard kan tilbyde hjælp til at løse problemerne, hvis man indskrives på vores skole. Vi kan tage samtaler med barnet og forældrene, hvor vi tilpasser indsatsen, så barnet kan vænne sig til den nye skole. I særlige tilfælde kan vi også afhente i hjemmet i begyndelsen.

bottom of page