top of page

Vi giver de bedste muligheder
for de børn, der har det sværest.

Kasper Ditlev_edited.jpg

Pilelygaard tilbyder

Dagbehandling

Pilelygaard er et skole- og dagbehandlingstilbud. Det vil sige, at eleverne på Pilelygaard har vanskeligheder, der arbejdes med både specialpædagogisk og behandlingsmæssigt. Når vanskelighederne behandles via en individuel planlagt tilgang, sikrer vi, at børnene kommer i trivsel og bedring, således at de kommer tættere på tilbagevenden til mindre indgribende skoletilbud.

 Specialundervisning

Vores elever har meget ofte vanskeligt ved at følge almindelig undervisning og har faglige huller. De har brug for, at man finder den tilgang til dem, hvor de kan tilegne sig flest skolefaglige kompetencer. På Pilelygaard tilrettelægges al undervisning med udgangspunkt i barnet, og vi træner de færdigheder, der kan gøre dem klar til folkeskolen igen.

Familiearbejde

En tæt kontakt til familien er obligatorisk på Pilelygaard. Vi er især i starten meget opsøgende, fordi vi vil rapportere jævnligt og lære familien at kende. 
Vores psykolog tilbyder gerne forældre hjælp til forståelsen af barnets vanskeligheder og sikkerhedsstrategier, således vi kan arbejde sammen om at finde gode måder at tackle barnet på, som giver resultater både i hjemmet og i skolen.

Aktiviteter

Pilelygaard tilbyder også en række aktiviteter i løbet af skoledagene. Det kan være ture med fagligt, sportsligt eller oplevelsesmæssige islæt. Skolen går meget op i, at der skal være et fællesskab, der skaber relationer og udvikler eleverne socialt. Derfor vil der hver dag være hyggelige, spændende og lærerige aktiviteter, der kan bidrage til, at vores elever både udvikler sig og trives på Pilelygaard.

Motion og Kost

Motion og kost fylder en betydelig del på Pilelygaard. Der er fokus på bevægelse og et aktivt liv. Vi er meget optaget af introducere sport og outdoor til vores elever, da et fysisk velbefindende er en hjørnesten i et godt liv. Vi serverer både morgenmad, frokost og eftermiddagssnack på skolen.

Hjælp til skolevægring

Det kan være svært at komme i skole som barn, hvis man har haft en lang pause eller har haft nogen dårlige oplevelser. Nogen har ligefrem angst. Pilelygaard kan tilbyde hjælp til at løse problemerne, hvis man indskrives på vores skole. Vi kan tage samtaler med barnet og forældrene, hvor vi tilpasser indsatsen, så barnet kan vænne sig til den nye skole. I særlige tilfælde kan vi også afhente i hjemmet i begyndelsen.

Da min søn startede på Pilelygaard, var han en misforstået, dreng. Han havde haft en del nederlag både fagligt og socialt. I folkeskolen blev han oplevet som udadreagerende, drillesyg og som et forstyrrende element. På Pilelygård blev han ikke bare set, men han fik troen på sig selv tilbage. Her kunne min søn rummes, og han fik i små trygge rammer, god mulighed for at udfolde sig fagligt og socialt.Som familie har vi sommetider også haft det svært. På Pilelygård har jeg fået en stor opbakning. Når jeg har haft bekymringer omkring min søn, har Pilelygård været klar med råd og evt. indsats. Som forældre har jeg selvfølgelig haft små frustrationer undervejs, men det har vi kunne løse i samarbejde. Skolen er aldrig længere væk end et opkald, hvilket har gjort kommunikationen let og ubesværet. Da min søn stoppede på Pilelygård, var det vemodigt og for min søn, nok en smule skræmmende. Men han er blevet klædt godt på, og er nu er fuld af selvtillid. Har forståelse for det sociale spil og er derfor vellidt blandt sine kammerater.

Karina Larsen, mor til Oliver

Local Bakery
Bo Hedegaard Jacobsen PRESSEFOTO FARVE k
Mads K_edited.jpg
Tobias_edited_edited.jpg

Bo Hedegaard Jacobsen

Chefpsykolog Pilelygaard Undløse

+45 28 87 26 70


bojacobsen@pilelygaard.dk

Pilelygaard Undløse

Syvendeskovvej 37

4340 Tølløse

Mads F. Klemmensen

Chefpsykolog Pilelygaard København City


+45 25 88 22 32


mk@pilelygaard.dk

Pilelygaard København K

Vestergade 16 1. sal

1456 København K

Tobias Kolding Karnøe

Chefpsykolog Pilelygaard København


+45 42 94 12 90


tk@pilelygaard.dk

Pilelygaard København afd. Brønshøj

1. & 2. sal

Frederikssundsvej 338

2700 Brønshøj

Kontakt os i dag

Thanks for submitting!

bottom of page