Elevprofil

Adnan_edited.jpg
 

Pilelygaard afdeling 1. sal 

Eleverne på Pilelygaards 1. sal er typisk børn/unge, der har brug for et roligt, fleksibelt og samtidigt forudsigeligt undervisningsmiljø, der kan tage højde for den enkelte elevs særlige udfordringer. På 1. sal kan eleverne have diagnoser som angst, OCD, depression, selvskade og autismespektrumforstyrrelser. Ofte har eleverne flere diagnoser samtidigt.
Fælles for eleverne er, at de tidligere har haft mange faglige og sociale nederlag på baggrund af deres udfordringer. Det er derfor vores opgave at sikre, at eleverne, udover den målrettede behandling, samtidigt oplever både faglig og social succes.

 

Pilelygaard 2. Sal

På Pilelygaard Københavns 2. sal har vi luft, plads og albuerum til de elever, der har behov for at kunne bevæge sig, trække sig og lave aktiviteter i grupper. Vi har skabt et rum, hvor der er overskud til forskellighed. Hvor der er plads til den enkeltes unikke forudsætninger og behov

  • Eleverne trives og lærer ofte bedst ved, at der er plads til at kunne rejse sig og bevæge sig, for derefter at komme tilbage, når de er klar.

  • Elevernes opmærksomhed og adfærd kan være en udfordring i et ordinært klasselokale med mange elever, men hos os findes der rum, personale, tid og plads til at eleverne kan finde sig selv. De kan tilegne sig de unikke strategier, der hjælper dem til at finde vejen frem i skolesystemet, deres eget liv og i verden rundt om dem.

  • Vi arbejder i afdelingen med fokus på at lære at lære, lære at være i grupper, men også i at mestre skolegang, konfliktløsning og det sociale fællesskabs mange udfordringer. Ofte bruger vi byens rum. Vi kører på landet, til vandet eller er på Volden – hvor undervisningen møder elevernes forudsætninger for læring i aktivitet, dialog og i trygge rammer.