Pilelygaard København

rosa%20Kasper_edited.jpg
 

Fakta om Pilelygaard København

Pilelygaard København er en ny skole beliggende i Brønshøj i København. Vi har etableret os i store, moderne og lækre lokaler, der danner rammen om skolen med to afdelinger på separate etager. Skolen har elever fra indskoling til udskoling.
Vi tilbyder en høj kvalitet af dagbehandling med erfarent og veluddannet personale. Hos os er vi drevet af sunde værdier og store ambitioner. Vi ønsker, at alle vores elever klare sig så godt, som de kan. Derfor skal der hos os være trygt at være. Alle skal føle sig velkomne og værdsatte.

 

Pilelygaard 1. Sal

På Pilelygaard Københavns 1. sal har vi hyggelige og trygge rammer til de elever, der har brug for et støttende, roligt og fleksibelt undervisningsmiljø. Skolen har altid fokus på den enkelte elevs særlige behov og på at udfolde elevernes ressourcer via støtte. Vi tilbyder en relationsfokuseret undervisnings- og behandlingstilgang. Afdelingens psykolog indgår både i planlægningen af skoleforløbet sammen med lærere og pædagoger, samt i samtaler med elever og forældre.

 

Pilelygaard 2. Sal

På Pilelygaard Københavns 2. sal har vi luft, plads og albuerum til de elever, der har behov for at kunne bevæge sig, trække sig og lave aktiviteter i grupper. Vi har skabt et rum, hvor der er overskud til forskellighed. Hvor der er plads til den enkeltes unikke forudsætninger og behov

  • Eleverne trives og lærer ofte bedst ved, at der er plads til at kunne rejse sig og bevæge sig, for derefter at komme tilbage, når de er klar.

  • Elevernes opmærksomhed og adfærd kan være en udfordring i et ordinært klasselokale med mange elever, men hos os findes der rum, personale, tid og plads til at eleverne kan finde sig selv. De kan tilegne sig de unikke strategier, der hjælper dem til at finde vejen frem i skolesystemet, deres eget liv og i verden rundt om dem.

  • Vi arbejder i afdelingen med fokus på at lære at lære, lære at være i grupper, men også i at mestre skolegang, konfliktløsning og det sociale fællesskabs mange udfordringer. Ofte bruger vi byens rum. Vi kører på landet, til vandet eller er på Volden – hvor undervisningen møder elevernes forudsætninger for læring i aktivitet, dialog og i trygge rammer.